Nadační fond Internet mládeži
Aktuality - novinky


Bezpečný Internet dětem


Správní rada včera schválila další grantové téma, kterým je bezpečný Internet pro děti.
Nadační fond Internet mládeži otevírá nové grantové téma, který je bezpečný Internet pro děti. Jeho podstatou je navázat na projekt Safer Internet, ale v dimenzi, že pouze informovat, nestačí. Tento projekt bude podporovat konkrétní kroky v provozu webových serverů určených dětem, aby byly bezpečné. Jde o doplňující k program k původní vizi nadačního fondu. Internet by měl být pro děti především bezpečný, ale také praktický (nikoli Internet pro Internet), ale jako zdroj informací o volnočasových a vzdělávacích aktivitách, s důrazem na aktivity volnočasové. Internet by měl na děti působit pozitivně výchovně.

Na portálech pro děti je třeba nejenom informovat o osobní bezpečnosti dětí, ale také dohlížet formou monitorování webu, zda ji děti dodržují a případné nedostatky (např. publikování nevhodných osobních údajů) napravovat. Tato služba je přidanou hodnotou webů pro děti, která ale významně prodražuje jejich provoz. Jde ale o nutnou součást, protože nestačí děti poučovat, ale je třeba též dohlížet, tak jako na děti dohlížíme v reálném životě a nespokojíme se pouhým poučováním, které následně nikdo nekontroluje.

Bezpečnostní zásady je nutno strukturovat, vysvětlovat a v mnoha případech platí, že méně bývá více, protože zahrneme-li děti příliš velkým počtem zákazů, nebudou pak dodržovat žádné z bezpečnostních zásad. Přitom určitě ne všechny činnosti přinášejí dětem stejné riziko.
24.04.08

Zpět© 2007 Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT - Programování ; © 2007 Jiří Špaček - Návrh, grafika, XHTML & CSS kóding .